English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа
088 800 60 80


факс 088 984 86 85


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[21.02.2019]

37 ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ЗАПОЧВАТ РАБОТА В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Община Гоце Делчев започна изпълнението на важния социален проект „Обучение и заетост от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Програмата осигурява заетост за 24 месеца на безработни лица с трайни увреждания, като безвъзмездната финансова помощ отпусната на община Гоце Делчев е в размер на 594 844.84 лв.

По този проект ще бъде осигурена заетост на 37 лица в община Гоце Делчев, които ще работят в детски градини, социални домове и други общински обекти. Техните длъжности са съобразени с уврежданията им, за да бъдат хората максимално пълноценни при изпълнение на служебните си задължения. 17 от тези лица ще работят в град Гоце Делчев, а останалите 20 в селата от общината.

Проектът е изключително важен за хората с намалена работоспособност, които изпитват трудности при реализация на пазара на труда. С този социално значим проект, те ще могат да работят две години, като това ще бъде от голяма помощ за повечето хора, тъй като те са в предпенсионна възраст.

Община Гоце Делчев има и още една одобрена заявка по същата програма за още три лица с трайни увреждания. Очаква се те да започнат работа, отново с продължителност от 24 месеца, в началото на месец март. Така общият брой на назначените лица с намалена трудоспособност в общината по програмата ще бъде 40.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg