English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа
088 800 60 80


факс 088 984 86 85


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[28.05.2018]

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НАЕМАТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАРЕДБА №1

Съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита имуществото на територията на община Гоце Делчев, всички собственици, наeматели/конценионери и ползватели на търговски обекти и заведения за хранене и развлечения, в които се упражнява търговска дейност и услуги са длъжни да уведомят писмено Общинска администрация гр.Гоце Делчев за работното време на търговския обект.

Заведения за хранене и развлечения с режим на работа след 24.00 часа се регистрират в Общинска администрация и Районно управление „Полиция” гр. Гоце Делчев.

При неизпълнение разпоредбите на чл. 5, ал.1 и 2 от Наредба №1 се носи административно-наказателна отговорност, като глобата е в размер от 500 до 1000 лева.

Образец на заявление за регистрация на работно време може да се получи от информационния център в сградата на общинска администрация, както и да се изтегли от интернет страницата на общината, раздел „Съобщения“.

След 01.06.2018 г. ще се извършат проверки за изпълнение разпоредбите на чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредба №1.

Още информация вижте тук >>

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg