English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа
088 800 60 80


факс 088 984 86 85


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[27.04.2018]

ЗАТЯГА СЕ КОНТРОЛА ВЪРХУ СОБСТВЕНИЦИ И НАЕМАТЕЛИ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАРЕДБА №1

С оглед зачестилите оплаквания на граждани от вдигане на шум и преминаването към лятно часово време, община Гоце Делчев се обръща с предупреждение към всички собственици и наематели на заведения, че тяхно задължение е да спазват Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев.

Най-чести са нарушенията, свързани с неспазване забраните на чл. 5, ал. 7 от цитираната наредба, а именно:

- използването на „жива“ музика и озвучителни техника от търговски обекти и заведения за хранене и развлечения след 23.00 ч.;

- ползването на маси на открито за сервиране към търговски обекти в часовете от 23.00 ч. до 06.00 ч., находящи се в непосредствена близост до жилищни сгради и междублокови пространства;

- работа на заведения за хранене и развлечения находящи се в жилищни сгради.

Практика е заведенията за хранене и развлечения в централна градска част на гр. Гоце Делчев да нарушават разпоредбите на Наредба №1. В тази връзка, уведомяваме собствениците и наемателите, че контролът ще бъде засилен и стриктно ще се следи за изпълнение на разпоредбите в Наредбата. Нарушителите трябва да знаят, че санкциите, които могат да им бъдат наложени са сериозни, като сред тях са затваряне на заведения и лишаване от право да се упражнява търговска дейност.

Обръщаме се към всички собственици и наематели на заведения да бъдат коректни и да изпълняват разпоредбите и предписанията, за да не се стига до създаване на напрежение, налагане на санкции и предприемане на по-сериозни мерки.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg