English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа
088 800 60 80


факс 088 984 86 85


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[13.02.2018]

ЗАПОВЕД ПО ПОВОД ПРАЗНИКА СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ

Във връзка с наближаващия празник Сирни заговезни, който е свързан с направата и паленето на "сирници" и ще бъде на 18 февруари 2018 год., на основание чл. 4, т. 3 от Наредба

№ 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев и Наредба № 9 за осигуряване на противопожарния ред на територията на община Гоце Делчев, кметът на общината издаде нарочна заповед.

В нея се забранява направата на „сирници“ върху тревни площи в общината, както и в близост до жилищни сгради и други постройки, създаващи опасност от пожар. Забранява се използването на автомобилни гуми и други гуми за горене, с което силно се уврежда качеството на въздуха.

В случай на потребност от осигуряване на пясък, може да се обръщате към дежурния в общинската администрация.

Контролът и изпълнението на заповедта е възложено на Началника на Районно управление „Пожарна безопасност и спасяване“ и служителите от „Охрана на селскостопанското имущество и продукция и защита на екологията“ към общинска администрация.

Фирмите „Астон сервиз“ ООД и Общинско предприятие „Чистота“ трябва да почистят града на 19 февруари 2018 год.

Нарушителите на заповедта ще се санкционират съгласно нормативната база.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg