English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа
088 800 60 80


факс 088 984 86 85


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[28.11.2017]

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ УДОСТОИ НАХИТ ЗИЯ ПОСМЪРТНО СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН“

На проведено днес редовно заседание, Общински съвет – Гоце Делчев единодушно реши да удостои посмъртно със званието «Почетен гражданин на гр. Гоце Делчев» Нахит Джевдет Зия.

Освен това, общинските съветници решиха и една от новите улици в гр. Гоце Делчев, която се намира в бившия полк, също да носи неговото име.

Предложението на кмета на общината Владимир Москов бе най-високото отличие на общината да бъде връчено посмъртно за активната обществена и патриотичната дейност на Нахит Зия в годините, в които той бе заместник-кмет на Гоце Делчев, народен представител и заместник-министър на финансите. Предложението бе гласувано с пълно единодушие. Веднага след това, в знак на уважение и преклонение пред живота и делото на Нахит Зия, общинските съветници станаха на крака и го аплодираха.

Почетният гражданин на Гоце Делчев Нахит Зия има изключителен принос за развитието на Гоцеделчевския край. Като народен представител и заместник-министър е подпомагал всички дейности, свързани с икономиката и инфраструктурата на общината. Има специален принос за благоустрояването на населените места в общината, осигуряването на необходимите средства и пускането в експлоатация на Пречиствателната станция за питейни води в Гоце Делчев, както и за подпомагане на общинската болница. През целия си жизнен път Нахит Зия бе истински патриот и родолюбец, милеещ за родния си край. Той е работил честно, почтено, всеотдайно и професионално в интерес на хората, града, района и родината.

Нахит Зия е роден в гр. Гоце Делчев на 26.10.1951 г. Завършил е Висшия финансово-стопански институт в Свищов. Професионалната му дейност започва през 1977 г. като икономист в УКВ завода. От 1980 до 1993 година е главен счетоводител и икономически директор на завод "Пиринпласт" в гр.Гоце Делчев. От 1993 г. работи в банковата система. От декември 1999 г. е заместник-кмет на община Гоце Делчев. От 2001 година е заместник-министър на финансите на Република България в две последователни правителства. Народен представител в 40-то Народно събрание. През 2006 година, по време на изпълнение на служебните му задължения, Нахит Зия пострада тежко и след 11 години прекарани в кома почина през месец юли 2017 г.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg