English

Alternative content

Get Adobe Flash player

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа
088 800 60 80


факс 088 984 86 85


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[24.10.2017]

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПОДПИСА ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.

Кметът на община Гоце Делчев подписа договори за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проеки по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.

Единият от проектите е «Подобряване достъпа и качеството на здравните услуги в труднодостъпни и отдалечени населени места на трансграничния район на Община Гоце Делчев и Община Пагайо». Общата цел на проекта е да подобри достъпа до качествени здравни услуги – първична медицинска/доболнична помощ в трансграничния регион чрез обновяване и оборудване на здравните служби в труднодостъпни и отдалечени райони. По проекта ще се извърши ремонт и оборудване на здравните служби в селата Лъжница и Брезница в община Гоце Делчев, както и две други в гръцката община – партньор по проекта. Ще бъде направен ремонт и оборудване на Общински Център по Телемедицина в гр.Гоце Делчев (България) и гр. Елефтеруполи (Гърция). Освен това ще се закупят 2 специализирани автомобили - мобилни станции за първична помощ.

Резултатите от проекта ще бъдат изградена и функционираща система за телемедицина в първичната медицинска помощ в трансграничния регион осигуряваща обслужване на населението от отдалечените населени места. Друг важен резултат е, че цената на медицинските услуги ще бъде намалена. Общият одобрен бюджет на проекта е 917 042 евро, като бюджетът на община Гоце Делчев е 470 427,20 евро. Общата продължителност е 24 месеца.

Другият проект «Сертифициране на социални предприемачи в трансграничния регион» предвижда създаване на общинско социално предприятие „ЦВЕТЕН ГРАД”. То ще предоставя възможности за заетост на лица, напускащи специализирани институции, както и трудова реализация на хора с увреждания или социално слаби лица на територията на Община Гоце Делчев. Проектът цели и развитието на нови професионални умения, трудови навици и професионална ориентираност, получаване на равен шанс на пазара на труда.

За целта ще се изгради разсадник за оранжерийно производство на цветя и храсти, на територията на градския парк, в имотните граници на Младежки дом-гр.Гоце Делчев. Получените разсади ще се ползват за сезонно зацветяване на обществени площи. Видовете, които ще се отглеждат се използват в сегашната практика на зацветяване на обществените зелени площи. Партньори по проекта са Организацията SOS „Детски селища“ Гърция; Организация в подкрепа на хора в неравностойно положение „ТЕИ“ Кавала и Община Гоце Делчев. Общият бюджет на проекта е 615 978,32 евро, като бюджетът на община Гоце Делчев е 336 017,97 000 евро. Общата продължителност е 24 месеца.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg