English

Alternative content

Get Adobe Flash player

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа
088 800 60 80


факс 088 984 86 85


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[30.08.2017]

ПРОВЕДЕ СЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

Заключителна пресконференция по проект „Нови възможности за независим живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни в община Гоце Делчев”, се проведе днес в сградата на общинска администрация - Гоце Делчев. Проектът е финансиран с договор № BG05M9ОP001-2.002-0035-C001 по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,

На пресконференцията присъстваха заместник - кметът на община Гоце Делчев Саид Иброш, ръководителят на проекта Парашкева Сотирова и неговия координатор Адем Зърбашев.

По време на пресконференцията бяха представени изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта.

Проектът се изпълняваше в продължение на 21 месеца и неговата стойност е 499 996,52 лева. Основната дейност по проекта беше осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, въз основа на индивидуална оценка чрез създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т. ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги. По време на изпълнение на проекта беше осигурена почасова заетост на 109 безработни лица, които бяха назначени за лични асистенти и домашни помощници на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg