English

Alternative content

Get Adobe Flash player

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа
088 800 60 80


факс 088 984 86 85


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[05.04.2017]

КОНКУРС "НАЙ-ДОБРИЯТ КЛАС"

Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Гоце Делчев обявява конкурс "НАЙ-ДОБРИЯТ КЛАС"!

В конкурса могат да участват всички класове в училищата на територията на община Гоце Делчев!

Номинирането на класа се прави с мотивирано писмо от класния ръководител, което трябва да се изпрати на хартиен носител в Информационния център на Община Гоце Делчев или на имейла на ОКБППМН – Гоце Делчев – okbppmn@abv.bg

Информацията в писмото от класния ръководител следва да съдържа задължително следната информация:

• Наименование на училището;

• Клас;

• Име, телефон за връзка, имейл на класния ръководител;

• Брой на учениците в класа;

• Общият успех на класа за първия учебен срок на учебната 2016/2017 година;

• Брой допуснати неизвинени отсъствия и брой на извинените отсъствия за първия учебен срок на учебната 2016/2017 година;

• Информация за ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ в класа, както и за доброволчески, благотворителни или други инициативи, които класът е реализирал и/или проблеми, с които се е преборил чрез КОЛЕКТИВНОСТ, СЪТРУДНИЧЕСТВО и ЗАДРУЖНО УЧАСТИЕ на учениците от класа; както и друга информация, която е относима към мотивацията за номинирането на класа в конкурса.

Всички номинирани кандидатури ще бъдат разгледани от Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Гоце Делчев след 5 Май, когато е крайният срок за подаването им.

Победителите ще бъдат обявени от кмета на община Гоце Делчев на церемонията по награждаване на отлични ученици и успешни учители при честването на 24 Май.

Наградата за победителите е двудневна екскурзия в избрана от победителите дестинация в България!

Всички номинирани класове ще получат грамоти за участие!

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg