English

Alternative content

Get Adobe Flash player

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа
088 800 60 80


факс 088 984 86 85


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[12.01.2008]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТ ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ” КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Във връзка с промените в Закона за местните данъци и такси е наложително да се направят някои пояснения относно начина, сроковете и заплащането на местните данъци, такси и цени на услугите в община Гоце Делчев за 2008 г.

Съгласно измененията на Закона за местните данъци и такси, считано от 01.01.2008 г., патентният данък е местен данък. Това предполага, че той ще се събира от органите на общинската администрация, ще постъпва в приход на общината и ще се администрира от община Гоце Делчев.

За 2007 г. патентните декларации за облагане с патентен данък се подаваха в срок до 31 януари. Само за 2008 год., по изключение, патентните декларации ще се подават в срок от 01 до 31 март 2008 г.

Министърът на финансите е длъжен да одобри образец на декларация за патентния данък до края на месец февруари 2008 г.

Община Гоце Делчев ще размножи и ще предостави безплатно декларации за облагане с патентния данък. Декларациите ще се получават от звено “Местни данъци и такси” към община Гоце Делчев, намиращо се в бившия хотел “България” (Данъчна служба, ул.”Търговска” №20). Подчертаваме, че декларациите ще се получават, попълват и връщат в звено “Местни данъци и такси” в срок от 01 до 31 март 2008 г.

Патентният данък ще се плаща в срок до 30 април 2008 г. Тези физически лица и еднолични търговци, които заплатят целия годишен размер на данъка до 30 април 2008 г. ще платят с 5 % отстъпка. Тези физически лица и еднолични търговци, които плащат патентния данък на вноски ще платят първата и втора вноска до 30 април 2008 г., а третата и четвъртата вноска по досега установения ред.

Размерът на патентния данък ще бъде определен от Общински съвет гр.Гоце Делчев в срок до 29 февруари 2008 г.

Плащането на патентния данък ще се извършва касово или безкасово по сметка на община Гоце Делчев. Сметката може да бъде получена от звено “Местни данъци и такси” към община Гоце Делчев след определения срок – 29 февруари 2008 г.

Освен размера на патентния данък от 2008 г., Общински съвет гр.Гоце Делчев ще конкретизира и определи размерите и на останалите местни данъци като данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата, данък върху превозните средства и данък при придобиване на имущества по дарения и по възмезден начин.

.

За въпроси и допълнителна информация:

тел. 600-68, г-жа Ендрева и тел.600-82 – г-жа Траханарова

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg